GPS Терминал с включена камера "on-line"

GPS Терминал с включена камера "on-line"

На 08.02.2012 година КАСТ Инженеринг ЕООД успешно приключи изпитанията на нов продукт: GPS модул с включена камера "on-line". Камерата е отлично средство за проследяване на дадени събития и анализ на ситуацията. Камерата е миниатюрна, с повишена чувствителност, удобна за монтаж и лесна за управление.

Камерата работи в четири режима:

- режим непрекъснато снимане и изпращане на снимките на сървъра;

- режим изпращане на снимки в навлизане на устройството в предварително зададен периметър (геозона);

- режим изпращане на снимки при натискане на паник бутон;

- режим изпращане на снимки само при команда от оператора. 

При работа на камерата е съхранена и нормалната работа на  GPS модула, като определянето на координатите на превозните средства, прочитане на стойностите на сензорите, трансфер на данни в реално време по GSM мрежата. 

Устройството е оборудвано с акумулаторна батерия и специален контролер за управление на консумацията на енергия в различните режими на работа. Външна акумулаторна батерия позволява на устройството да работи в нормален режим на работа (трансфер на данни) до 48 часа. При отпадане на основното захранване, камерата се изключва и може да бъде активирана след команда от оператор (клиент).

GPS модулът изпълнява специални задачи като следене на температури, ниво на резервоари, текущо състояние на двигателя и др.

В случай на загуба на GPRS връзка, устройството преминава в режим на запис в своята вътрешна памет до момента на възстановяване на връзката. По този начин е гарантирано съхранението на данните.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА GPS МОДУЛА:

 • Тип на GSM връзката:
  • GPRS клас 10 (до 85,6 kbps);
  • SMS (текст/данни);
  • Честотна лента GSM - 900 MHz / 1800 MHz; 850 MHz / 1900 MHz.
 • I/O интерфейс:
  • 4 цифрови входа;
  • 4 цифрови изхода;
  • вграден 1-Wire® I/O протокол за измерване на температура и идентификация посредством i-Button;
  • CAN интерфейс за работа с бордните компютри и FMS протокол;
  • RS-232 за конфигуриране и включване на външни устройства;
  • Микрофон;
  • Предаване на данните: TCP/IP и UDP/IP протоколи;
  • Предаване на 24 координати в един SMS;
  • Работа в географски зони;
  • Вграден акселерометър;
  • ОТА – програма за обновяване на софтуера чрез GPRS;
  • Списък на оторизираните телефони за достъп до устройството.

TЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАМЕРАТА:

 • Захранващо напрежение - 8 - 30 V
 • Средна потребявана мощност в работен режим - 0,53 W
 • Средна потребявана мощност в режим изчакване - 0,17 W
 • Интерфейс за включване на камерата към устройството - RS-232
 • Максимална дължина на линията за предаване на данните - 5 m
 • Размер - 45,0 × 30,0 × 15,0 mm
 • Работен температурен диапазон - -30...+60 °C
 • Фокусировка - ръчна