Цифрови датчици за измерване на нивото на горивото

Цифрови датчици за измерване на нивото на горивото

 

Прецизните цифрови датчици за измерване на нивото на горивото са специално конструирани за измерване на нивото на горивото в автомобили, тежки строителни машини, дизелови локомотиви и цистерни за съхранение на горивото. Те са предназначени за използване с различни телеметрични приложения като GPS системи и системи за контрол на разхода на горива.


Датчиците за ниво на горивото са цифрови прецизни инструменти за измерване, базирани на капацитивната технология, напълно самостоятелни, без движещи се части, за измерване на нивото на горивото в метални и неметалически реаервоари с различни форми. 

Основни предимства на цифровите датчици са:

  • Работа в реално време на вградената в датчика система;
  • Широк диапазон на захранващото напрежение на датчика;
  • Широк диапазон на температурата на околната среда на работа на датчика;
  • Херметична конструкция на електрониката на датчика;
  • Захранването на датчика е изолирано от линията за предаване на данните;
  • Металните части са изолирани от общата маса.

       Типове датчици за ниво на горивото


LLS 20160 - датчик за ниво на горивото с цифров интерфейс;

LLS 20310 AF - датчик за ниво на горивото с аналогов и честотен интерфейс;

LLS 20230 - датчик за ниво на горивото с цифров интерфейс предназначен за работа във взривоопасна среда

 

LLS 20160 e датчик с повишена надеждност и устойчивост на смущения. Благодарение на цифровия интерфейс на датчика и галваничното развързване  до 2500 волта обезпечават надежна работа практически във всякакви условия. Препоръчва се за монтаж на тежки машини, кариерна техника, дизелови локомотиви и  цистерни за дизелово гориво.

LLS 20310 AF е разновидност на датчик LLS 20160. Изходният сиганл на този датчик е напрежение или честотоно модулиран сигнал. Датчикът има двоен вграден филтър за изглаждане на сигнала и алгоритъм за обработка на крайния резултат. 

LLS 20230 е специално конструиран датчик за работа във взривоопасна среда. Работи в комплект със специален модул БИС-20230. 

Всички датчици са капацитивен тип за разлика от поплавковите датчици, разходомерите и броячите. Конструкцията на датчика позволява автономен монтаж, без прекъсване на горивните магистрали и без влияние върху работата на двигателя. 

Всички датчици са с вградена ситема за филтрация на данните и алгоритъм за обработка Fuelmetrix, факт, гарантиращ достоверност на данните дори в екстремални условия.

Датчиците за ниво на горивото имат разширен диапазон на захранващото напрежение и работни температури. Показанията на датчиците не зависят от промяна на захранващото напрежение и температурата на окръжаващата среда. Конструкцията на датчика осигурява висока надеждност при експлоатация и вандалоустойчивост.