LLS - 20310 AF – датчик за ниво с аналогов или честотен изход

Цифров датчик с аналогов или честотен интерфейс - 20310 AF

Датчикът е конструиран с регулируеми аналогов и честотен изходи. Напрежението на изходния сигнал не зависи от промяната на захранващото напрежение. Честотният изход осигурява честотно-модулиран импулсен сигнал с изход "отворен колектор".

Характеристики:

 • Захранващо напрежение: 7 - 45 волта;
 • Потребляема мощност: не повече от 0,6 вата

Измерване на нивото: 

 • Период на измерване на нивото: 1 секунда;
 • Размер на вътрешния вграден филтър на сигнала: 0 - 30;
 • Погрешност на измерването в диапазона - 60 + 80°С: не повече от +/- 1%

Аналогов изход: 

 • Изходен сигнал: 0 - 20 волта, регулируемо
 • долна граница на регулируемото напрежение: 0 - 15 волта;
 • горна граница на регулируемото напрежение:  5 - 20 волта:
 • Разрядност на цифрово-аналоговото преобразуване: 12 бита;
 • Съпротивление на натоварването на аналоговия изход: не по-малко от 2000 ома
 • Пулсации на изходния сигнал в % от входния: не повече от 0,1%

Честотен изход:

 • Максимална честота: 2000 херца;
 • долна граница на настройваната честота: 30 - 1900 херца;
 • горна граница на настройваната честота: 100 - 2000 херца;
 • Съпротивление на натоварването на честотния изход: не по-малко от 100 ома
 • Съпротивление на изхода спрямо + на захранващото напрежение: 1500 ома

Режим на работа - продължителен;

 • Диапазон на измерваната температура: от -55 до +80°С
 • Диапазон на работната температура: от -40 до +80°С
 • Пределни температури: -60 и +85°С
 • Степен на защита на корпуса от прах и влага: IP 57