LLS - 20160 – цифров датчик за ниво на горивото

ЦИФРОВ ДАТЧИК ЗА НИВО НА ГОРИВОТО LLS - 20160


Цифровият датчик LLS-20160 е прецизен прибор за измерване на нивото и температурата на горивото в резервоарите на превозните средства, като изходният сигнал се преобразува в цифров код и се подава на външно устройство.

Цифровият датчик LLS-20160 се използва и монтира и на специализирано оборудване и машини, които са взривоопасни.

Цифровият датчик LLS-20160 е подходящо средство за „цифровизация” на автомобили от по-старо поколение, не разполагащи с борден компютър и стара електрическа инсталация.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Захранващо напрежение: 8,5 - 50 V
 • Консумирана мощност: 0,4 W
 • Интерфейс за предаване на данните (физически): RS-232 и EIA-485;
 • Скорост на предаване на данните: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 b/s;
 • Относителна грешка при измерване на нивото на горивото:
  • не повече от ± 0.8 % за интервала - 60 °С до + 60 °С
  • не повече от ± 1.0 % за интервала - 60 °С до + 80 °С
 • Режим на работа: продължителен
 • Диапазон на измерване на температурата на горивото: - 55 °С до + 80 °С
 • Грешка при измерване на температурата °С: не повече от ± 2%
 • Диапазон на измерване на нивото: 1 - 4096;
 • Диапазон на изходния цифров сигнал: 0 - 1023;
 • Работна температура на датчика: - 40 °С до + 80 °С;
 • Максимална работна температура: - 60 °С до + 85 °С;
 • Степен на защита на корпуса на датчика: IP57;
 • Интервал на предаване на данните, s: 1 - 255;
 • Време за интегриране (в зависимост от модела на автомобила): до 4 часа;
 • Успешни интеграции: КАМАЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, ТАТРА, ЗИЛ.