DALCON – процесор за обработка на нивото на горивото

DALCON – концентратор на цифрови датчици за ниво на горивото


Концентраторът DALCON е цифрово електронно устройство, позволяващо свързването и обединяването на произволен брой цифрови датчици за ниво на горивото от фамилията LLS. Устройството изчислява обема на горивото в горивните резервоари като подава информацията на външните устройства (регистратори) за по-нататъшна обработка. Концентраторът има възможност да подава сигнал за критичен остатък на горивото в резервоара (резерва) и сигнал към произволен указател в кабината, ако такъв липсва или е повреден.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

 • Захранващо напрежение: 10 - 50 V;
 • Консумиран ток: < 30 mA;
 • Аналогов изход „Сигнал 1”:
  • Изходно съпротивление: < 100 Ом;
  • Минимално напрежение на изхода: 30 mV;
  • Максимално напрежение на изхода: < 4.97 V;
 • Аналогов изход „Сигнал 2”:
  • Изходно съпротивление: < 600 Ом;
  • Напрежение на изхода: напрежението на изход Сигнал 1 + 0.5 V;
 • Възможност за свързване на произволен брой датчици при каскадно свързване на няколко концентратора;
 • Режим на работа: продължителен;
 • Работна температура на устройството: - 60°С - + 85°С;