За Wialon W3

 

Wialon W3

web базиран сървър за наблюдение, контрол и анализ на подвижни и неподвижни обекти


За Wialon W3

Wialon е независима система за дистанционно наблюдение, контрол, управление и анализи на транспортните средства базирана на технологията на GPS-навигацията и преноса на данни посредством GSM мрежата. Wialon W3 е мощен web базиран инструмент за локализиране, контрол и анализ на състоянието на подвижни и неподвижни обекти в реално време.

Особености на Wialon W3

За разлика от останалите опростени системи за проследяване на превозни средства, сървърът Wialon обезпечава максимален контрол върху състоянието на автомобила, включвайки местонахождението му, маршрутите на движение, графиците на движение, превишаването на предварително зададените скорости, условията за превоз на товарите, събитията на борда и пр.

Основната причина за популярността на Wialon W3 се крие във високата надеждност на работа на програмното обезпечение, удобството при работа с програмата, високата скорост на обработка на данните и ниските изисквания към компютърната конфигурация, на която е инсталиран софтуера. Wialon W3 работи добре под Windows, а също така и под Linux, факт, който води до допълнителна икономия на средства и ресурси.

Контролът на движението позволява на диспечерите автомобилите върху картите в реално време. Сървърът има възможност да изобразява текущи състояния от промяна на датчиците в отварящ се прозорец на монитора, а също така да изпраща тази информация по електронната поща или SMS. Събития като кражби на гориво и отклонение от зададените маршрути са с висок приоритет и алармените съобщения се генерират мигновено.

Системата разполага с готови шаблони за детайлни отчети по 13 различни признака, като най важните са разход на гориво за изминатия маршрут, разход на гориво за мото час, зареждане с гориво, кражби на гориво, престои, работа на място и др.

За да видите демо на сървъра натиснете тук.

За вход в системата използвайте потребителско име и парола demo .