Архитектура

Wialon W3

web базиран сървър за наблюдение, контрол и анализ на подвижни и неподвижни обекти

Wialon W3 Архитектура
Wialon W3 се състои от четири основни модула:
  1. Картографски WebGIG сървър;
  2. Телематичен сървър;
  3. База данни;
  4. Комуникационен сървър.
  • Комуникацията между сървъра и устройствата се извършва чрез UDP, TCP/IP и SMS протоколи;
  • Базата данни Oracle Berkeley съхранява всички съобщения, изпратени от GPS модулите.
  • Телематичният сървър обработва процесите и всички съобщения и прави достъпни данните от модулите достъпни при поискване в отделните отчети.
  • Картографският WebGIG сървър обработва информацията от устройствата и визуализира положението на автомобилите върху картите, като ги прави „видими” за потребителите.
  • Wialon Web сървърът позволява администрирането на различни нива на достъп до модулите на системата.