Плюсове

Wialon W3

web базиран сървър за наблюдение, контрол и анализ на подвижни и неподвижни обекти


Задачи на GPS наблюдението и контрола на автопарка

Наблюдението чрез GPS системи позволява успешно да се решат задачите по контрола и управлението на автопарка и същевременно да се повиши безопасността на превозите и транспорта. Оборудвайки Вашите автомобили с GPS система, Вие значително съкращавате разходите и увеличавате ефективността на превозите, като същевременно решавате проблемите с кражбите на горива и „черните” курсове.

Системата се изгражда като в транспортните средства се монтира GPS приемник, който приема сигналите от спътниците на околоземна орбита, обработва информацията от датчиците и бордните датчици и я предава в реално време на сървъра Wialon W3.

Диспечерите виждат върху картата в реално време позицията на автомобилите, техните маршрути, престои, отклонения, зарядки на гориво, дата и час на зареждането и мястото, часа и дата на евентуалната кражба на гориво, както и откраднатите литри.

Изграждането на GPS система води до следните преки ползи за предприятието:
Повишаване на качеството на транспортните услуги

Повишаването на качеството на транспортните услуги се постига чрез строго съблюдаване на графика на движение, съкращаване на времето за престой, съкращаване на времето от подаване на заявката за товарене до пристигане на мястото на товарене, ритмичното изпълнение на подадените заявки, превоз по най-оптималния маршрут и др.

Обезпечаване на максимална ефективност на транспорта

Точните и неподправени данни за работата на превозните средства са предпоставка за повишаване на ефективността на транспортното предприятие, снижаване на разходите, намаляване на работата на празен ход, оптимизиране на работата на транспортните единици по време и местоположение, правилно отчитане на техническото обслужване и аварийните ремонти на автомобилите. Крайният резултат от въвеждането на подобни системи води до изпълнение на максимален брой превози с минимален брой водачи и транспортни средства.

Укрепване на трудовата дисциплина на водачите и работещите с тях сътрудници

Системата фиксира всички нарушения и отклонения, допуснати от служители и водачи като закъснения, превишения на скоростите и др. Специално внимание се обръща на умишлените злоупотреби като кражби на гориво, отклонение от зададените маршрути, разтоварване на неопределените места, черни курсове и др. Следенето на автопарка в реално време има и превантивна функция като част от тези злоупотреби не биха могли да се извършат.

Повишаване на безопасността на транспорта и превозваните товари

Наблюдението в реално време на автопарка позволява повишаване на безопасността и снижаване на риска за водача и товара по време на превоза. Контролът на скоростта, максималното количество пътници, претоварването на превозното средство и охранителните функции на системата позволяват на диспечерите да реагират оперативно като изпращат на място съответните екипи и техническа помощ.