Gate Controller

Gate Controller

VRT012 устройство, което може да бъде използвано за контрол на достъпа, превключване на определено оборудване, паркинг системи, активация/деактивация на алармени системи или части от тях и други.

Мобилният Ви телефон е Вашето дистанционно. Нямате нужда повече от различни дистанционни. Просто позвънявате на номера на контролера и ако той е предварително зададен в паметта му, бариерата се вдига или алармата е изключена. Всичко това се извършва без допълнителни разходи – устройството отхвърля позвъняването и ако то е от оторизиран номер изпълнява командата.

VRT012 е пре-програмируемо устройство. Потребителят може свободно да конфигурира изходите на устройствата и оторизираните номера. Съществуват два начина за конфигуриране на устройството:

 • Чрез изпращане на SMS.
 • Чрез включване на устройството към компютър посредством комуникационен порт и използвайки софтуера за конфигуриране на устройството.

Накратко, VRT012 е устройство на добра цена, което може да бъде интегрирано лесно във всякакви системи с минимални усилия и модернизация.

Приложения на VRT012:

 • Управление на врати на гаражи и домове;
 • Фирми и компании;
 • Хотели;
 • Болници;
 • Паркинги
 • Складове.

Технически характеристики:

 • Дистанционен контрол посредством GSM мрежата;
 • Възможност за задаване на до 500 оторизирани телефонни номера;
 • Автоматично изключване по време или при задействане на вход;
 • Дистанционно конфигуриране на устройството чрез SMS
 • Конфигуриране чрез RS232 (сериен) порт;
 • Вградено реле 5A;
 • Вградена GSM антена;
 • Лесно вграждане в съществуващи системи;
 • Малки габарити, DIN закрепване към монтажна шина;
 • Лесен за използване софтуер.
 • Честотна лента 900/1800 MHz

 • Поддържа SMS;
 • Един цифров вход;
 • 12V DC захранване;
 • 4 светодиода за индикация на състоянията;