TVIEW

TVIEW – камера за дистанционно отчитане на параметри


Камерата за дистанционно отчитане на параметри е модерно електронно устройство, позволяващо заснемане на изображението на скалата на прибора за отчитане и изпращане на това изображение чрез GSM/GPRS мрежата до сървър.

Обработката, визуализирането, отчитането и съхранението на информацията се извършва автоматично от сървър.

Предимства на дистанционното отчитане:

 • Точно и безпристрастно отчитане на показанията;
 • Елиминиране на субективния човешки фактор;
 • Факторът “заключен дом” не съществува;
 • Възможност за алармиране при нетипичен разход (преразход);
 • Възможност за информиране на оператор при отказ на оборудването;
 • Съхранение на показанията от приборите;
 • Пълен архив на показанията от датата на монтажа на камерата за отчитане;
 • Гъвкав алгоритъм за управление на разходите за трансфер на данните.Описание на камерата

Камерата се състои от четири основни модула:

 1. GSM/GPRS модем;
 2. SIM карта и държач за нея;
 3. Камера;
 4. Акумулаторна батерия.