LLS 20230 - взривозащитен датчик за ниво на горивото

 

Взривозащитен датчик за ниво на горивото LLS 20230 с цифрови изходи RS-232 и RS-485

Взривозащитеният датчик за ниво на горивото LLS 20230 се монтира на специализирани машини или цистерни за гориво, към които има предявени изиквания за взривозащитеност и взривобезопасност. Датчикът притежава сертификат за взривозащита и маркировка «0ЕхiaIIBT6X» и е оцветен в оранжев цвят. Той може да мъде монтиран само в комплект с блока за искрозащита БИС 20240 и кабел КТЗ-х. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 

 • Захранващо напрежение: 8,5 - 50 V чрез блока за искрозащита БИС 20240 и кабел КТЗ-х.
 • Консумирана мощност: 0,4 W
 • Интерфейс за предаване на данните (физически): RS-232 и EIA-485;
 • Скорост на предаване на данните: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 b/s;
 • Относителна грешка при измерване на нивото на горивото:
  • не повече от ± 0.8 % за интервала - 60 °С до + 60 °С
  • не повече от ± 1.0 % за интервала - 60 °С до + 80 °С
 • Режим на работа: продължителен
 • Диапазон на измерване на температурата на горивото: - 55 °С до + 80 °С
 • Грешка при измерване на температурата °С: не повече от ± 2%
 • Диапазон на измерване на нивото: 1 - 4096;
 • Диапазон на изходния цифров сигнал: 0 - 1023;
 • Работна температура на датчика: - 40 °С до + 80 °С;
 • Максимална работна температура: - 60 °С до + 85 °С;
 • Степен на защита на корпуса на датчика: IP57;
 • Интервал на предаване на данните, s: 1 - 255;
 • Време за интегриране (в зависимост от модела на автомобила): до 4 часа;