SELF Service MC

ОПИСАНИЕ:

 
Колонка за дизелово гориво с личен достъп Self Service MC.

Колонките Self Service MC на PIUSI S.p.a. са снабдени с:
• здрава и компактна конструкция, с лесен достъп до вътрешните части чрез врата с ключалка
• помпа с голям дебит осигуряваща бързо зареждане
• точен разходомер
• водо-поглъщаш филтър, който може да се монтира вън или вътре, за да осигурява доброто качество на горивото
• колонката може да контролира до 80 потребителя включително и с магнитен ключ.
• възможност за прехвърляне на данните на отделен файл.

Посредством връзка с компютъра могат да се експортира работни данни, чрез което да се организират и контролират потребителите.
Производител: PIUSI S.p.a.
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 
• Възможност за предварително задаване на количеството.
• Допустима грешка +/- 0.5 % за посочения дебит.
• Възможност за контрол до 80 потребителя.
• Вътрешна памет за последните 255 зареждания.
• Може да се вкарва номера на автомобила и данните от километража му.
• Записва дата и час на използване.
• Възможност за свързване с компютър и експортиране на информация до 1000м отдалеченост от колонката.
• Софтуера позволява разпечатване на данни от всяко разливане и обобщени индивидуални справки.
• Изключване на помпата при минимално ниво на горивото в резервоара.
• Магнитен ключ за идентификация на потребители.
 
Възможност за дистанционен контрол на показанията (опция)