Безконтактен имобилайзер Genie Card

Безконтактен имобилайзер Genie Card

Безконтактният имобилайзер Genie™ е система за блокиране/разблокиране на двигателя на превозното средство посредством наличието/отсъствието на 1-4 безконтактни карти, които комуникират с монтиран блок в автомобила на честота 2.4 GHz.

В зависимост от начина на свързване на електрониката са възможни два режима на работа на системата: 

1. Режим "Блокиране на двигателя" - в този режим двигателя се блокира при липсата на сигнал от картата. При наличие на сигал от картата, двигателят работи нормално.

2. Режим "Предотвратяване на отвличане на автомобила" - Ако на кръстовище или път, водачът бъде изхвърлен от автомобила с цел кражба на автомобила, системата блокира двигателя в зависимост от програмата, която е заложена - по време или по разстояние. 

Предимства: 

Безконтактният имобилайзер осигурява защита на водача и автомобила. Не позволява движението на автомобила от неоторизиран персонал. 

Безконтактният имобилайзер е конструиран съгласно стандартите на автомобилната индустрия и отговаря на нейните високи изисквания.


• Увеличава сигурността на водача и автомобила;
• Предотвратява движение на автомобила от неоторизиран персонал;
• Много ниска консумация на енергия;
• Лесен монтаж;
• Лесен за програмиране;
• Кодирана връзка за избягване копирането и клонирането на карти;
• Авариен байпас;
• Защита от фалшиво сработване;
• Режим паркинг;
• Удължен живот на батерията - минимум 1 година;
• Аларма за слаба батерия;
• Всеки имобилайзер поддържа до 4 карти, всяка със свое уникално ID

Блокиране на двигателя 

Консумация при блокиран двигател:

  • < 1mA

Консумация при разблокиран двигател:

  • 140mA

Температура за нормална работа на имобилайзера:

  • -40 ºC to 85 ºC

Честота:

  • 2400-2483.5 MHz

Захранване:

  • 12/24V

Размери (H*W*L)

  • 53*46*21

Захранване на картите:

  • 3V CR2025

Радиус на действие:

  • ~5m

Работа на батерията:

  • ~1 Year

Размери на картата (H*W*L)

  • 60*35*4mm