Адаптер за поплавкови датчици за нивото на горивото

ВНИМАНИЕ!!! Изнесената информация, осигурена в тази секция на сайта е с общо предназначение. Продуктът се намира във фаза разработка и тестове. Показаните изображения са на прототипите на устройството. Серийно произведените адаптери могат да изглежат различно. Функциите и техническите характеристики, както и информация за наличности и цена на устройството ще бъдат предмет на официално съобщение. 
Адаптерът е предназначен за четене на аналоговия сигнал от поплавковите датчици, филтрирането и преобразуването на модулирания сигнал в стандартен аналогов сигнал в границите 0-3,3 V. Адаптерът се настройва и програмира от специален програматор. Адаптерът ще се използва за разчатане на информацията от изходите на поплавковите датчици на леки автомобили, лекотоварни автомобили и други, където е невъзможно да бъдат монтирани цифрови датчици за ниво на горивото LLS или там, където монтажа на цифрови датчици е икономически неизгодно или технически невъзможно.