Телемедицината като наука

Телемедицината като наука

Терминът Телемедицина е въведен за първи път от Thomas Bird през 1970 г. Към момента на въвеждането му той включва медицина, която може да бъде практикувана от разстояние. С напредването на телекомуникациите и информационните технологии телемедицината се разширява като понятие и към тази сфера успешно се добавят и образование с цел диагностика, лечение, консултации и обучение. Чрез нея се указва квалифицирана медицинска помощ на всяко място и по всяко време, а по същество е медицина, практикувана от разстояние. Обхваща разнообразие от телекомуникационни и информационни техники, използвани в здравеопазването, както и в различните клинични направления. Има десетки определения за телемедицина, в зависимост от степента на детайлизиране на характеристиките и от съдържанието на включените технологии и тенденции.

Днес телемедицината е незаменим помощник на медицинските екипи в развитите страни, съкращавайки с пъти времето за животоспасяваща реакция. Превенцията, базирана на технологията за дистанционно наблюдение и реакция увеличава качеството на живот и комфорт на пациентите, които са обхванати в тази система. 

Системата за наблюдение е частично или напълно автоматизирана, в зависимост от степента на развитие на инфраструктурата на страната и възможностите на доставчика на услугата. 

Крайният резултат, който се постига с прилагане на тази техника е гарантиране на пациента на качествена медицинска услуга от разстояние.

Амбицията на "КАСТ Инженеринг " ЕООД е да предостави на своите клиенти качествено, надеждно и доказано решение за наблюдение и контрол на жизнено важни медицински параметри.

За да постигнем тази отговорна задача представяме на Вашето внимание решения за наблюдение на следните параметри и функции:

- Система за наблюдение на нивото на кръвната захар и предаване на данните на сървър за обработка и анализ;

- Система за наблюдение на кръвното налягане, пулса и максималните (минималните) критични стойности на систоличното и диастоличното налягане и предаване на данните на сървър за обработка и анализ;

- Система за наблюдение на теглото, индекса на телесна маса, нивото на хидратация, затлъстяване, костна маса и предаване на данните на сървър за обработка и анализ;

- Система за наблюдение на двигателната активност на пациента посредством използването на крачкомер и предаване на данните на сървър за обработка и анализ;

Данните на всеки пациент се записват в сървър, където се обработват и се съхраняват и се сравняват със зададените предварително нормални стойности. При разлики от нормално зададените стойности, системата уведомява пациента за критичните параметри. Достъпът до сървъра е чрез предварително създаден акаунт в Интернет.