Апарат за измерване на кръвното налягане

Апарат за измерване на кръвното налягане, пулс и критични стойности на систоличното и диастоличното налягане.

 

Апарат за измерване на кръвно налягане с надлакътен маншон и модул за прехвърляне на данните

 

Апаратът за измерване на кръвното налягане smartLAB® profi+ е с маншон над лакътя и с много допълнителни функции. Апаратът разполага с голям дисплей, който осигурява комфорт при измерването. На двуцветна скала се изобразяват границите на кръвното налягане – в границите или извън тях. Склата показва също така и амплитудата между диастоличното и асистоличното кръвно нялагане и дали тази амплитуда е в рамките на нормалното. Апаратът разполага с памет за запис на 30 измервания. Има два потребителски профила (позволява измерването на кръвното налягане на двама потребители), като записва данните за всеки един по отделно със съответните дата и час на измерването. Разполага с модул за прехвърляне на данните към сървъра.  Идеален за семейна употреба.