Модем за връзка с външни устройства

Модем за връзка с външни устройства

 

Модемът hFon collect е мобилно устройство снабдено със СИМ карта, което позволява събирането на данните от външните устройства, трансфер на данните към сървъра за последваща обработка. Данните се прехвърлят посредством GSM (GPRS) пакет, независимо от наличието или липсата на Интернет. 

От правилната работа на модема зависи регулярното събиране на информация от устройствата и трансфер на информацията към сървъра.

Комплектът на модема не съдържа в себе си SIM карта. SIM картата и разходите по нея са задължение на потребителя.