Web базиран сървър за обработка на данните

Web базиран сървър за обработка на данните

Сървърът за обработка на данните представлява Web базирана платформа за събиране, обработка и съхранение на данните от устройствата на пациентите. Всеки пациент или потребител има предварително създаден акаунт на сървъра. В профила на всеки потребител се регистрират следните данни: 

  • Информация за техническите параметри, позволяващи идентифицирането на устройствата на сървъра;
  • Информация от устройствата - ниво на кръвната захар, кръвно нялягане, тегло, изминато разстояние;
  • Персонална информация за потребителя (пациента);
  • Зададени стойности на критичните нива на измерване (максимални и минимални);
  • Предписано медикаментозно лечение от личния лекар;
  • Текущо здравословно състояние на пациента (болест, неразположение, стрес, и пр.);
  • Зададени времена за генериране на отчетите (автоматично генериране на отчети за текущото състояние на пациента);
  • Зададени времена за генериране на напомняне на пациента за извършване на измерване;
  • Друга потребителска информация.