MOBILEYE 560
 

MOBILEYE 560


Ние сме на Вашите услуги – предпазваме от сблъсък!
 
"На мен това не може да ми се случи" не е аргумент!!!
 

Mobileye 560 - новата генерация на системите за предупреждение от сблъскване

 

В България, годишно умират около 1000 души в катастрофи и ситуации, свързани с неправилно шофиране и неспазване на правилата за движение.

Катастрофите по пътищата повличат след себе си огромни социални и икономически загуби за обществото. Те все повече се превръщат в сериозен проблем на българското здравеопазване, тъй като оказват пряко влияние на смъртността и заболеваемостта на населението.

Ежегодно по пътищата на страната настъпват над 8000 пътно-транспортни произшествия при които загиват около 1000 души и около 9000 биват наранявани. От 1990 г. насам има забележима възходяща тенденция на броя на жертвите и задържане на техния броя висок. Броят на нараняванията и ПТП през последните години също нарастват.

За 2013г. според НСИ са регистрирани 7 015 пътнотранспортни произшествия с 601 загинали и 8 775 ранени. В сравнение с 2012 година броят на загиналите се запазва, като се наблюдава увеличаване на пътнотранспортните произшествия с 4,4% и броя на ранените с 7,1%.

Най-голям остава броят на произшествията поради неправилни действия на водачите - 6 758, като 37.3% от тях се дължат на превишена и несъобразена скорост.

От общия брой пътнотранспортни произшествия през 2013 г. с най-голям относите лен дял са: блъскане на пешеходец - 29.0%, и сблъскване между МПС - 30.8%

Има ли начин тези трагедии да бъдат намалени?

Начинът се нарича MOBILEYE 560

Благодарение на системата Mobileye 560 и при разумно шофиране, инцидентите на пътя могат да бъдат сведени до минимум. Новата генерация на системите за безопасност включват и нови функции като предупрежденя за превишена скорост, автоматчино изключване на дългите светлини с цел избягване на заслепяване, алармени съобщения изпращани на смарт телефон, интегриране с GPS система.  

Системата Mobileye 560 е решение за предпазване от сблъсък, асистент на водача, базирана на технологията за откриване на потенциално опасни движещи се обекти като пешеходци, велосипедисти и мотористи. Системата измерва дистанцията до тези обекти и предупреждава със съответния сигнал водача за настъпващата потенциална опасност. Основните събития, които системата регистрира са:

 

 

 • Предупреждение за удар с пешеходци и велосипедисти (PCW)

Предупреждава водача за потенциален удар с пешеходец или моторист, през светлата част от денонощието. Mobileye 560 разпознава с точност 94% пресичащите пред колата пешеходци до 10 метра, като дава достатъчно време на водача за реакция.

 

 

 • Предупреждение за сблъскване (FCW)

Предупреждава водача за настъпващата опасност от сблъсък с автомобила/моториста отпред. Подаване на предупреждение 1,5 секунди по-рано снижава с 90% риска от удар с пешеходец или превозно средство. Системата предупреждава водача 2,7 секунди преди сблъсъка, като му осигурява достатъчно време за реакция.

 

 

 • Предупреждение за опасна дистанция (HMW)

Много водачи подценяват значението на дистанцията,скоростта на автомобила и ефективността на спиране при различните пътни условия. Подценяването на ситуацията не дава достатъчно време на водача за реакция, което в много случаи е фатално.Mobileye 560 увеличава сигурноста на водача като разпознава 99.5% автомобилите отпред.

 

 

 • Предупреждение при настъпване на маркировката и напускане на лентата за движение (LDW)

Визуалната аларма показва коя от лентите на маркировките е настъпана. Звуковата аларма наподобява типичния звук от настъпване на маркировката.

Специално устройство генерира и предава вибрациите от настъпената маркировка върху волана на водача.

 

 

 • Предупреждение за превишена скорост над указаната с пътен знак (SLI)

Mobileye 560 разпознава знаците, с които се указват ограниченията на скоростта и алармира със звуков и светлинен сигнал за превишението над скоростта указана с пътен знак. Аларменото съобщение се запазва на дисплея до следващ знак "край на ограниченията на скоростта" или до намаляване на скоростта под указаната.

 

 

 • Интелигентна система за предпазване от заслепяване (IHC)

Високопроизводителната и чувствителна камера на Mobileye 560 разпознава безпогрешно дългите светлини на идващия отсреща автомобил. При достигане на дистанцията за възможно заслепяване Mobileye 560 изключва дългите светлини на вашия автомобил и превключва автоматично на къси светлини. След разминаването и при липса на насрещно движещ се автомобил, автоматично превключва на дълги светлини. 

 

 • Интегриране на Mobileye с GPS система (MEGPS)

Интегрирането на Mobileye 560 с GPS система позволява на мениджърите на транспортните предприятия да получават в реално време алармени съобщения за настъпили събития. В обобщените отчети се съдържа следната информация: 

- Дата, час, място на събитието и брой регистрирани събития;

 • Пешеходец в опасната зона;
 • Опасна дистанция;
 • Предупреждение от сблъскване;
 • Настъпване на лява/дясна лента от маркировката;
 • Включване/изключване на дългите светлини;
 • Настъпване на здрач/тъмнина;
 • Лоша видимост (мъгла, замърсена камера);
 • Натискане на педала на спирачките;
 • Превишена скорост и с колко над указаната е превишена.

-  Благодарение на данните от системата може да бъде извършена оценка на риска и поведението на водача по време на движение.